ბალუსტერები(სამოაჯირე რიკულები)

მთავარი ბალუსტერები(სამოაჯირე რიკულები)